2/3 SU OLAN DÜNYANIN VÜCUDUMDAKİ YERİ NE KADAR?

İnsan doğadan ayrı düşünülemez, evrenin yarısından fazlası sularla kaplıdır. İnsan vücudunda ise bu oran yaklaşık olarak %70 kadardır. Bu ciddi oran suyun kalitesine vermemiz gereken değeri ortaya koymaktadır. Bir yüzyıl öncesinde belki de suyun kalitesi kavramına ihtiyaç duyulmamaktaydı. Akarsular doğadan aldıkları enerjiyle taze , canlı ve değerlerini korur nitelikteydi. Bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar da mevcuttur.

Günümüzde tükettiğimiz sular tazeliğini, canlılığını, değerlerini kaybettiği gibi ağırlaşarak sindirimdeki görevini yapamamanın yanında ;tazeliğini sağlamak amaçlı sulara nano parçacıklar katılmaktadır. Bunun yanında yapılan bazı araştırmalarda suyun içerisinde plastik bileşenlerine rastlanmaktadır.
Sindirimde süzme işlemini böbrek üstlenmiştir. Susuz bir sindirim düşünülemediğine göre; artan böbrek hastalıklarıyla su arasındaki ilişki ortadadır. Suyun kalitesini arttırmaya yönelik Dr. Aidin Salih’in Gerçek Tıp kitabında sunduğu şu yöntemler kullanılabilir:

Suyu tüketme alışkanlığımız nasıl olmalı ?

  Suyun kalitesi yanında nasıl tükettiğimiz de son derece önemlidir.

 📌 Sabah aç karna içilen su bağırsaklara destek olur .

📌 Yemekten 2 saat sonra içilen su sindirime destek olur.

 📌Yemekten önce de içilebilir, ancak yemek pişirmeye başlanmamış olmalı. Bu esnada sindirim için enzimler üretilir, su içildiğinde bağırsağa gönderildiğinden sindirim de bazı aksaklıklar görülür ve işlem zorlaşır. *

  Son olarak maden sularına değinecek olursak , çok sık tüketilmemek ve sağlık danışmanın önerisince tüketmek en doğru olan alışkanlıktır. Nitelim yararlarında kanı temizlemesi, yaraları kapatması gibi özellikler vardır.

 *Gerçek tip /Aidin Salih

Yorumlar